Rechtspraak Reporter

Als Rechtspraak Reporter van de Raad voor de Rechtspraak maak ik de rechtspraak toegankelijker voor iedereen door middel van blog- en vlogberichten. Dit ligt in het verlengde van mijn website http://www.lennardpelzer.com, waar de berichten ook gepubliceerd zullen worden. De focus ligt primair op actuele rechtszaken, maar je kunt bijvoorbeeld ook interviews met rechters verwachten. Ik geloof in het idee dat iedereen de rechtspraak zou moeten begrijpen en dat kan door het op een interessante manier te presenteren aan het publiek. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

rechtspraak reporter.jpg