Eind 2016 ben ik begonnen als organisator van de Abraham de Pinto competitie, samen met twee medestudenten van Maastricht University. Samen hadden wij de taak om de competitie op een (inter)nationaal niveau te introduceren en zodoende een uniek juridisch evenement neer te zetten namens Maastricht University. De competitie zou uiteindelijk een groot succes worden, waarna besloten werd om de competitie in 2018 voor de tweede maal te organiseren.

De Abraham de Pinto-competitie heeft de bedoeling belangstelling bij studenten te wekken voor het belang van mondelinge communicatie met cliënten (rechtzoekenden, rechtvragenden) voor een adequate uitoefening van het juristenvak. De competitie doet dit door teams van twee studenten, beiden in de rol van advocaat, te confronteren met simulatiecliënten in een intakegesprek. Jury’s bestaande uit een rechter, een advocaat en een (ervarings)deskundige op het gebied van cliëntgesprekken, beoordelen de teams.

Het grootste deel van hun tijd zijn advocaten kwijt aan het verzamelen en beoordelen van feiten om op basis daarvan hun cliënten te helpen de juiste besluiten te nemen. Voor het voeren van een efficiënt cliëntgesprek moeten advocaten en andere juridische adviseurs in staat zijn om hun cliënt niet alleen te zien en waarderen als een juridisch probleem, maar als een persoon met een juridisch probleem. Daarom moeten zij:
– een goede en professionele werkrelatie met hun cliënt kunnen opbouwen;
– begrijpen hoe hun cliënten hun problemen zelf zien;
– in staat zijn om de beschikbare opties te onderzoeken en daarvan de consequenties te onderkennen;
– strategieën kunnen vinden waarmee hun cliënten hun problemen kunnen oplossen;
– ethische en morele problemen kunnen opmerken en er een oplossing voor zoeken.

DSC_0010.JPG